ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหนุงหนิง มีรูปร่างท้วม ผิวสีขาว ต้องเลือกสีผ้า ลวดลาย และแบบอย่างไร ให้ถูกตามหลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ผ้าสีอ่อน ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆตัดเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางขวาง ตัดเสื้อ ผ้าสีอ่อน ลายเส้นทางขวาง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีอ่อน ลายไทยตัดเสื้อ ผ้าสีเข้ม ลายตาราง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางตั้งตัดเสื้อและกระโปรง
2. เด็กหญิงแดง ต้องการจำลองธรรมชาติ เช่น น้ำตก ลำธาร ป่าเขา มาไว้ในภาชนะขนาดเล็ก ที่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถใช้เป็นของขวัญได้เด็กหญิงแดงควรเลือก วิธีใด
  ทำสวนหย่อมหน้าบ้าน
  ปิดร้านขายต้นไม้
  จัดสวนถาด
  ปลูกแปลงไม้ดอกหลังบ้าน
3. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินการเลือกอาชีพที่ถูกต้อง
  ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
  ความชอบ และความสนใจ
  ค่านิยมในสังคม และสถานที่ตั้งที่ทำงาน
  วิสัยทัศน์ และศักยภาพของตน
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สาย
  General Packet Radio Service (GPRS)
  Bluetooth
  Enhanced Data Rates Global Evolution (EDGE)
  3G Technology
5. ภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กำหนดให้คือข้อใด

6. ข้อใดกล่าวถึงเรื่องอุปสงค์อุปทานได้อย่างถูกต้อง
  ราคาสินค้าจะสูงขึ้น เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Supply สูงกว่า Demand
  ราคาสินค้าจะต่ำลง เมื่อ Demand สูงกว่า Supply
  ราคาสินค้าจะต่ำหรือสูงขึ้น อยู่กับต้นทุนการผลิต
7. งานประดิษฐ์จากวัสดุที่เป็นภูมิปัญญาไทย ข้อใดมีกระบวนการที่ทำให้เกิดมลภาวะ น้อยที่สุด
  ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ ตัดเย็บเป็นกล่องใส่กระดาษชำระ
  ม่านที่ร้อยจากลูกตะกร้อสานด้วยใบลาน
  ตะกร้าสานจากกระดาษใช้แล้วนำมาม้วนเป็นเส้น
  ตุ๊กตาดินเผาเคลือบรูปเด็กผมจุก
8. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องระหว่างประเภทของบัตร และคุณสมบัติของบัตร

  "ก ==> C , ข ==> A"
  "ก ==>A , ข ==> B"
  "ก ==>B , ข ==> C"
  "ก ==>A , ข ==>B"
9. การเชื่อมโลหะแผ่นโดยใช้แก๊สให้ความร้อนที่นิยมใช้ในการเชื่อมโลหะเป็นแก๊สชนิดใดผสมกัน
  แก๊สออกซิเจน + แก๊สอะเซทิลีน
  แก๊สอะเซทิลีน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด
  แก๊สออกซอเจน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  แก๊สออกซิเจน + แก๊สไนโตรเจน
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของอาร์เอฟไอดี (RFID )
  ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
  ลอกเลียนข้อมูลได้ง่าย
  สามารถอ่านทรานสปอนเดอร์พร้อมกันได้หลายชิ้นและใช้เวลารวดเร็ว
  สามารถใช้ร่วมกันกับบาร์โค้ดได
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com