ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. น.ส. น่ารัก นำอ้อยที่บิดาปลูกไว้ไปขายที่โรงงานน้ำตาล โรงงานน้ำตาลจ่ายเช็คเงินสดของ ธนาคารไทย ไทย ไทย โดยขีดคร่อมเช็คนั้นด้วย น.ส.น่ารักจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เงินสดมาให้บิดา
  นำเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคารใดก็ได้ เพราะเป็นเช็คเงินสด
  นำเช็ดเข้าบัญชีธนาคารไทย ไทย ไทย ก่อน แล้วจึงถอดเงินสด
  ไม่สามารถเบิกเงินมาให้บิดา เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อม
  นำเช็คไปเบิกเงินธนาคารไทย ไทย ไทยให้ทันที
2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงภาพสามมิติ
  ใช้ภาพเวกเตอร์ในการฉายภาพ
  ใช้การฉายภาพสำหรับตาซ้ายและตาขาวที่มีโทนสีแตกต่างกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  ใช้การวางตัวช่องมองภาพแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  เป็นเทคนิคในการทำให้ตาซ้ายและตาขาวมองภาพเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน
3. ภาษาโปรแกรมใดต่อไปนี้เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object – Oriented Programming Language )
  C#
  Logo
  C
  Basic
4. การต่อสวิตช์วงจรไฟฟ้าแสงสว่างดังรูปให้หลอดไฟฟ้ามีแสงสว่าง

  แบบอนุกรม
  แบบขนาน
  แบบคร่อม
  แบบผสม
5. ภาชนะบรรจุอาหารข้อใดมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
  ถุงพลาสติกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่กำลังเดือด
  ถ้วยกระเบื้องสำหรับทำไข่ตุ๋น
  จานโฟมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ชามเมลามีนใส่ข้าวต้มเครื่อง
6. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพที่มีศีลธรรม
  คุณเก๋งตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศโดยใช้ตราสัญญาลักษณ์ของบริษัทอิน
  คุณเก๋ซื้อกระเป๋าผ้ามาจากต่างประเทศตัดตราสัญลักษณ์ทิ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ
  คุณกู้ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กอ่อน หลากหลายรูปแบบขายราคายุติธรรม
  คุณกุ๊กรับตัดเย็บชุดนักเรียนในหมู่บ้านใช้ด้ายคุณภาพต่ำ ราคาถูกฝีจักรห่าง แต่ ตั้งราคาสูงกว่าคุณภาพ
7. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อหนุงหนิง มีรูปร่างท้วม ผิวสีขาว ต้องเลือกสีผ้า ลวดลาย และแบบอย่างไร ให้ถูกตามหลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ผ้าสีอ่อน ลายดอกไม้ดอกใหญ่ๆตัดเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางขวาง ตัดเสื้อ ผ้าสีอ่อน ลายเส้นทางขวาง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีอ่อน ลายไทยตัดเสื้อ ผ้าสีเข้ม ลายตาราง ตัดกระโปรง
  ผ้าสีเข้ม ลายเส้นทางตั้งตัดเสื้อและกระโปรง
8. ธนาคารตามข้างล่างนี้ ข้อใดเป็นธนาคารของรัฐบาล

  "A, B, C"
  "B, C, D"
  "C, D, E"
  "A, C, E"
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของอาร์เอฟไอดี (RFID )
  ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
  ลอกเลียนข้อมูลได้ง่าย
  สามารถอ่านทรานสปอนเดอร์พร้อมกันได้หลายชิ้นและใช้เวลารวดเร็ว
  สามารถใช้ร่วมกันกับบาร์โค้ดได
10. กรรไกรตัดกิ่งมียางมะม่วงติดที่คมกรรไกร หนูแหวนจะต้องบำรุงรักษากรรไกรตัดกิ่งนั้น อย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นานๆโดยสภาพยังดีเหมือนเดิม
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดยางออก ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ==> ชโลมส่วนที่เป็นเหล็กด้วยน้ำมันหล่อลื่น
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทุกส่วน ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ด ==> วางกรรไกรตัดกิ่งเพื่อผึ่งลมให้แห้ง
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืชเช็ดยางออก ==> ชโลมน้ำมันพืชทุกซอกทุกมุมของกรรไกรตัดกิ่ง
  ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ ==> เช็ดด้วยผ้าแห้ง ==> ทาน้ำมันบริเวณที่มีนอต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com