ข้อสอบ ONET วิชา 600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องระหว่างประเภทของบัตร และคุณสมบัติของบัตร

  "ก ==> C , ข ==> A"
  "ก ==>A , ข ==> B"
  "ก ==>B , ข ==> C"
  "ก ==>A , ข ==>B"
2. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินการเลือกอาชีพที่ถูกต้อง
  ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
  ความชอบ และความสนใจ
  ค่านิยมในสังคม และสถานที่ตั้งที่ทำงาน
  วิสัยทัศน์ และศักยภาพของตน
3. ภาชนะบรรจุอาหารข้อใดมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
  ถุงพลาสติกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่กำลังเดือด
  ถ้วยกระเบื้องสำหรับทำไข่ตุ๋น
  จานโฟมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ชามเมลามีนใส่ข้าวต้มเครื่อง
4. การต่อสวิตช์วงจรไฟฟ้าแสงสว่างดังรูปให้หลอดไฟฟ้ามีแสงสว่าง

  แบบอนุกรม
  แบบขนาน
  แบบคร่อม
  แบบผสม
5. ปีงบประมาณแผ่นดิน 2556 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
  1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
  1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
6. ภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กำหนดให้คือข้อใด

7. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ
  ความต้องการของตลาด
  ทัศนคติของผู้ซื้อ
  ต้นทุนการผลิต
  ความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ
8. ในการฉาบปูน เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

  "A, B, C, F"
  "A, B, D, E"
  "A, B, F, G"
  "A, B, C, G"
9. กิจกรรมใดทำให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน
  พ่อ – แม่ ลูก ปลูกต้นไม้ร่วมกัน
  พ่อ – แม่ ลูกทำงาน รักษาศีล นั่งสมาชิกร่วมกันทุกวัน
  ลูกเรียนพิเศษทุกวัน เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ให้พ่อ – แม่ ภูมิใจ
  พ่อ – แม่ ทำงานหนักเพื่อรวบรวมเงินพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงภาพสามมิติ
  ใช้ภาพเวกเตอร์ในการฉายภาพ
  ใช้การฉายภาพสำหรับตาซ้ายและตาขาวที่มีโทนสีแตกต่างกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  ใช้การวางตัวช่องมองภาพแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  เป็นเทคนิคในการทำให้ตาซ้ายและตาขาวมองภาพเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com