ข้อสอบเรื่อง " การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต"

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. มีกล่อง 4 ใบ ในแต่ละกล่องมีมะม่วง 2, 4, 6, 8 ตามลำดับ อยากทราบจะทราบว่าเราสามารถเฉลี่ยมะม่วงได้กล่องละกี่ผล
  8
  7
  6
  5
2. 3. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 85, 95, 84, 75, 82, 45, 76, 83, 74, 85, 71, 76 มีค่าเท่ากับข้อใด
  55.5
  66.5
  77.5
  88.5
3. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 85, 95, 84, 75, 82, 45, 76, 83, 74, 85, 71, 76 มีค่าเท่ากับข้อใด
  55.5
  66.5
  77.5
  88.5
4. 8. มีกล่อง 4 ใบ ในแต่ละกล่องมีมะม่วง 2, 4, 6, 8 ตามลำดับ อยากทราบจะทราบว่าเราสามารถเฉลี่ยมะม่วงได้กล่องละกี่ผล
  8
  7
  6
  5
5. 1. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
6. 5. จากคะแนนสอบของลูกเสือหมู่หนึ่งแต่ละคนได้คะแนน 2, 4, 6, 8, 10 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบ
  5
  6
  7
  8
7. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9 มีค่าเท่ากับข้อใด
  5
  6
  7
  8
8. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 140, 150, 120, 130, 160, 170, 150, 120, 130 มีค่าเท่ากับข้อใด
  141
  142
  143
  144
9. 9.ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 10 คนนี้ ว่ามีค่าเฉลี่ยตรงกับจำนวนใด
  505
  510
  515
  520
10. 10. ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท อยากทราบว่าสมปองจะต้องเก็บเงินในวันที่ 7 ให้ได้จำนวนกี่บาท
  35
  36
  37
  38
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com