แบบทดสอบก่อนเรียน พื้นผิวและปริมาตร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 1. ความยาวรอบรูปของฐานของปริซึมฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 20 เซนติเมตร ความสูงเป็น 9 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไร
  90 ตารางเซนติเมตร
  120 ตารางเซนติเมตร
  160 ตารางเซนติเมตร
  180 ตารางเซนติเมตร
2. 5-5=
  0
  -10
  10
  -0
3. เจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งต้องการขุดสระน้ำทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.5 เมตร และเขาได้นำดินที่ขุดได้มา ขายราคา 5,000 บาทต่อคัน ซึ่งรถหนึ่งคันนั้นสามารถบรรทุกดินได้ 12 ลูกบาศก์เมตร และเสียค่าจ้างรถอีกคันละ 200 บาท เจ้าของที่ดินจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
  48,000 บาท
  50,000 บาท
  480,000 บาท
  500,000 บาท
4. 5+5=
  10
  20
  30
  40
5. ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก ความสูง 14 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านตรงข้าม มุมฉากยาว 17 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งยาว15 เซนติเมตร ถ้าเติมน้ำลงไปในปริซึมเท่ากับ 3/4 ของปริซึม ปริมาตรของน้ำในปริซึมนี้มีค่าเท่าไร
  840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  630 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  5,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. 3. บ่อน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 25 เมตรยาว 40 เมตร ลึก 20 เมตร มีน้ำอยู่ในบ่อวัดปริมาตรได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบ่อ เท่าใด
  6 เมตร
  8 เมตร
  10 เมตร
  14 เมตร
7. 4. กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 24 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ถ้าต้องการนำไม้รูปลูกบาศก์ ซึ่งมีด้านยาว 4 เซนติเมตร บรรจุในกล่องนี้จะบรรจุได้กี่ชิ้น
  12 ชิ้น
  24 ชิ้น
  36 ชิ้น
  40 ชิ้น
8. 2. ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 9.5 หน่วย ความยาว 8.5 หน่วย ความสูง 10.5 หน่วย จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้
  847.785 ลูกบาศก์หน่วย
  877.485 ลูกบาศก์หน่วย
  847.875 ลูกบาศก์หน่วย
  874.775 ลูกบาศก์หน่วย
9. ปริซึมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีความสูง 15 เซนติเมตร ความยาวของฐานคู่ขนานของ สี่เหลี่ยมคางหมู เป็น 30 เซนติเมตรและ 90 เซนติเมตรตามลำดับ ความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็น 15 เซนติเมตร ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เป็นเท่าไร
  22,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  25,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10. 21*2=
  24
  22
  23
  21
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com