แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ขั้นตอนของการสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช ในการตรวจหาสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้น ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อทำลายโครงสร้างของใบให้เสียหาย
  เพื่อให้ปริมาณสารอาหารในใบพืชมีมากขึ้น
  เพื่อให้ใบพืชสามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้
  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนได้ชัดเจน
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
  ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด
  ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะสวยงามที่สุด
3. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
4. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในข้อใด แตกต่างจากข้ออื่น
  ค้างคาวออกหาอาหารในตอนกลางคืน
  แมลงเม่าบินเข้าหากองไฟ
  ไส้เดือนเคลื่อนที่หนีแสง
  ควายแช่ตัวในแอ่งน้ำตอนกลางวัน
6. หากทำการทดลองฉายแสงผ่านแท่งพลาสติกใสไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแท่งพลาสติก การหักเหของแสงจะเป็นไปตามภาพใด
7. ตารางเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ณ สถานที่แห่งหนึ่งในวัน เดือน ปี ต่างกัน

  1 มิถุนายน 2555
  15 มิถุนายน 2555
  1 กรกฎาคม 2555
  15 กรกฎาคม 2555
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงอาหารของพืช
  พืชทุกชนิดมีการลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นผ่านทางท่อลำเลียงน้ำ
  พืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากรากไปสู่ส่วนต่างๆ
  พืชสามารถใช้ท่อลำเลียงอาหารแทนท่อลำเลียงน้ำได้
  พืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากใบไปส่วนต่างๆ
9. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
10. แผ่นฟิล์มกรองแสงที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์ จัดเป็นตัวกลางของแสงชนิดใด
  ตัวกลางโปร่งใส
  ตัวกลางโปร่งแสง
  ตัวกลางทึบแสง
  ตัวกลางกันแสง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com