แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์มาใช้ประโยชน์
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัข
  การสุมไฟไล่ยุงให้วัวควาย
  การเปิดไฟในฟาร์มเลี้ยงไก่
  การให้แมวนอนในกรง
2. ข้อใดเป็นการแสดงการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  ปลายดอกของต้นพริกไทยบิดเป็นเกลียวพันรอบหลัก
  ดอกบัวหุบในตอนกลางคืน และบานในตอนกลางวัน
  ปลายยอดของต้นมะม่วงเจริญขึ้นสู่อากาศ
  ต้นกาบหอยแครงหุบใบทันทีที่มีแมลงมาเกาะ
3. จากข้อความด้านล่าง การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด

  ก, ข
  ค, ง
  จ, ฉ
  ก, ค
4. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า ดินที่มีส่วนผสมต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่จะต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน
  ชนิดของพืช
  ชนิดของดิน
  ส่วนผสมของดิน
  การเจริญเติบโตของพืช
5. แผ่นฟิล์มกรองแสงที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์ จัดเป็นตัวกลางของแสงชนิดใด
  ตัวกลางโปร่งใส
  ตัวกลางโปร่งแสง
  ตัวกลางทึบแสง
  ตัวกลางกันแสง
6. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในข้อใด แตกต่างจากข้ออื่น
  ค้างคาวออกหาอาหารในตอนกลางคืน
  แมลงเม่าบินเข้าหากองไฟ
  ไส้เดือนเคลื่อนที่หนีแสง
  ควายแช่ตัวในแอ่งน้ำตอนกลางวัน
7. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
8. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์
  ดาวพุธ – ดาวพลูโต
  ดาวศุกร์ – ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ – ดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ – ดาวยูเรนัส
9. ใส่ดิน 4 ชนิด ปริมาณเท่ากันในหลอดทดลอง 4 หลอด แล้วเติมน้ำลงไปหลอดละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตระดับน้ำเหนือดินได้ดังนี้

  ชนิดที่ 1
  ชนิดที่ 2
  ชนิดที่ 3
  ชนิดที่ 4
10. การลำเลียงน้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใด
  จากรากไปสู่ใบ
  จากลำต้นไปสู่ราก
  จากใบไปสู่ราก
  จากรากไปสู่ลำต้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com