แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปริทันต์
  แปรงฟันไม่สะอาด
  กินขนมที่มีรสหวาน
  ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
  กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
2. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติครบทั้ง 3 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ และสังคม
  มีรูปร่างที่ดี ร่าเริง มีบุคลิกภาพดี
  มีร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี มีน้ำใจ
  มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริง เป็นที่รักของเพื่อนๆ
  มีน้ำใจ ร่าเริง สนุกสนาน
3. นักเรียนควรวางแผนในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับตนเองในข้อใดจึงจะเหมาะสม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ออกกำลังกายสร้างเสริม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง เปรียบเทียบ
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน เปรียบเทียบ ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง ออกกำลังกาย สร้างเสริม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง เปรียบเทียบ
4. การออกกำลังกายแบบใดเป็นการออกกำลังกายแบบเคลื่อนที่
  วิ่งเหยาะๆ รอบสนาม 1 รอบ
  ใช้มือดันกำแพงและนิ่งค้างไว้
  ก้มตัว ใช้ปลายมือแตะปลายเท้า
  บิดลำตัวไปทางด้านซ้ายและขวาสลับกัน
5. พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
  ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
  นำขยะเหลือใช้มาเผา
  ปลูกพืชที่ช่วยรักษาหน้าดิน
  ใช้พืชมาทำยารักษาโรคเท่าที่จำเป็น
6. ข้อใดเป็นหลักการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีสุขภาพปกติ
  ออกกำลังกายวันเว้นวัน วันละไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
  ออกกำลังกาย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที
  ออกกำลังกาย 3 ครั้ง ต่อวัน ครั้งละ 60 นาที
  ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง
7. ข้อใดที่อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความทุกข์มากที่สุด
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  แม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
  พ่อให้ลูกทำการบ้านตอนเย็น
  พ่อดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนทุกเย็น
8. ทินเนอร์มีผลต่อระบบประสาทอย่างไร
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
  ออกฤทธิ์กดประสาท
  ออกฤทธิ์หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
9. ถ้านักเรียนต้องการกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก นักเรียนควรศึกษาข้อมูลในข้อใด
  ลักษณะของยุงลาย
  ศัตรูของยุงลาย
  วงจรชีวิตของยุงลาย
  โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
10. หากนักเรียนต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางเพศ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถเอาตัวรอดจากอันตรายทางเพศนั้นได้
  พยายามต่อสู้ ขัดขืน
  ตั้งสติและพยายามหาคนช่วย
  พกอาวุธไว้สำหรับป้องกันตัว
  ตะโกนให้คนช่วยด้วยเสียงอันดัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com