ทรัพยากรธรณี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร
  แมกมา
  หินอัคนี
  ลาวา
  หินแกรนิต
2. หินมีกี่ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
3. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  แร่โลหะ
  แร่อโลหะ
  แร่กึ่งโลหะ
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
5. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด
  การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
  การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
  ถูกทุกข้อ
6. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
7. หินเกิดจากอะไร
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
  การรวมตัวของแร่หลายชนิด
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
  ถูกทุกข้อ
8. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้
  หินพัมมิซ
  หินบะซอลล์
  หินแกรนิต
  หินชั้นหรือหินตะกอน
9. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี
  ถ่านหิน
  แร่ทองคำ
  แร่ดีบุก
  แร่ยิปซัม
10. “ แก้ว ” ผลิตมาจากอะไร
  ทราย
  กรวด
  แกรไฟต์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com