ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การแบ่งประเภทของประติมากรรมใช้เกณฑ์ในข้อใด
  ปริมาตรของรูปทรง
  ความลึกของส่วนที่ถูกแกะออกไป
  วัสดุที่นำมาขึ้นรูป
  ความสูงของส่วนที่นูนขึ้นมา
2. การจีบตามหลักนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้องคือข้อใด
3. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดงอย่างเหมาะสม
  สมชายนำบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจัดแสดงเป็นละครเวทีเนื่องในวันภาษาไทย
  สมศรีแต่งกายยืนเครื่องพระ แสดงเป็นเจ้าชายในละครโรงเรียน
  สมหวังจัดสร้างเครื่องแต่งกายละครรำโดยไม่ศึกษาค้นคว้าถึงที่มาก่อน
  สมเกียรตินำละครนอกมาแสดงให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ชมฟรี
4. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย
  การขับร้องที่ต้องใช้เสียงสูงมาก
  เครื่องตีที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน
  กลองที่สามารถตีเป็นเสียงต่างๆ ได้ในใบเดียวกัน
  เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ
5. งานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์แตกต่างกันอย่างไร
  งานจิตรกรรมจัดเป็นงานศิลปะ แต่งานภาพพิมพ์เกิดจากแท่นพิมพ์
  งานจิตรกรรมต้องใช้เวลานานในการสร้างงาน ส่วนงานภาพพิมพ์ใช้เวลาสั้นในการสร้างงาน
  งานภาพพิมพ์จะต้องมีแม่พิมพ์ ส่วนงานจิตรกรรมไม่เกี่ยวข้องกับแท่นพิมพ์
  งานจิตรกรรมสามารถทำซ้ำได้ ส่วนงานภาพพิมพ์ไม่สามารถทำซ้ำได้
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย
  เป็นภาพเขียนแบบสองมิติ
  แสดงความรู้สึกของภาพด้วยเส้นและท่าทาง
  แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสี
  แสดงจุดสนใจโดยคำนึงถึงสัดส่วน
7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
  ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
  จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
  จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
8. จานผสมสีมีหลายขนาดส่วนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีขาว
  สีดำ
9. ข้อใดเป็นระดับเสียงของนักร้องหญิง
  อัลโต
  เทเนอร์
  บาริโทน
  เบส
10. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ
  ต้องมีบทร้องประกอบเสมอเมื่อมีการบรรเลง
  ใช้ประกอบการแสดงระบำในการแสดงละคร
  ใช้ในพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง
  ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือพระราชพิธีเท่านั้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com