ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
  ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
  จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
  จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
2. ข้อใดจัดเป็นงานประติมากรรมทั้งหมด
  กำแพงเมืองจีน / วัดโพธิ์ / เหรียญบาท
  พระแก้วมรกต / พระเครื่อง / อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  โต๊ะนักเรียน / ธนบัตร / พระแก้วมรกต
  เหรียญทองโอลิมปิก / สะพานพระราม 8 / พระพุทธมณฑล
3. ประติมากรรมในข้อใดจัดเป็นกระบวนการเชิงบวก
  รูปปั้นหน้าคนจากดินเหนียว
  บานประตูวัดสุทัศน์
  ประติมากรรมหินรูปเจ้าแม่กวนอิม
  งานแกะสลักน้ำแข็ง
4. ข้อใดเป็นการใช้จินตนาการในการแสดงออกซึ่งความคิดโดยผ่านการแสดงละครได้อย่างเหมาะสม
  พอลล่าเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นที่ตนประสบมาให้เพื่อนๆ ในห้องฟังพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อให้

  เห็นภาพ
  น้ำเชื่อมยืนเอามือไพล่หลังเวลาพูดเพื่อไม่ให้ดูเกะกะ
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย
  เป็นภาพเขียนแบบสองมิติ
  แสดงความรู้สึกของภาพด้วยเส้นและท่าทาง
  แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสี
  แสดงจุดสนใจโดยคำนึงถึงสัดส่วน
6. จานผสมสีมีหลายขนาดส่วนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีขาว
  สีดำ
7. ประเภทของงานสถาปัตยกรรมในข้อใดไม่เข้าพวก
  พระที่นั่งอนันตสมาค
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  เจดีย์ศรีสุริโยทัย
  พระราชวังบางปะอิน
8. ดินสอที่ใช้ในการร่างภาพได้แก่ดินสอประเภทใด
  ดินสอ 2B
  ดินสอ 3B
  ดินสอ 4B
  ดินสอ 5B
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบำศิลปาชีพ
  เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ได้รับอิทธิพลจากวิถีการดำเนินชีวิต
  มุ่งเน้นการร่ายรำตามแบบแผน มีความประณีต
  สะท้อนค่านิยม ประเพณีอันดีงาม
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  เอกภาพ
  จินตนาการ
  ความสมดุล
  จุดสนใจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com