แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
  กล้องดิจิตอล-ลำโพง
  เมาส์-จอภาพ
  สแกนเนอร์-จอภาพ
  ไมโครโฟน-ลำโพง
2. โน้ตบุ๊ค จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
3. ข้อใดเป็นลักษณะของหน่วยความจำแรม (RAM)
  เก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อนำไปประมวลผล
  เขียนหรือบันทึกตำสั่งได้เพียงครั้งเดียว
  เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้อย่างถาวร
  อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว
4. ข้อใดไม่จัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
  เมาส์
  ซีพียู
  สแกนเนอร์
  แผงแป้นอักขระ
5. อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่ใช่หน่วยความจำสำรอง
  แผ่นซีดี
  แผ่นดิสก์
  รอม (RAM)
  แฟลชไดรฟ์
6. หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
  ประมวลผลตรรกะ
  ประมวลผลทางด้านการคำนวณ
  ประมวลผลทางตรรกะ และด้านคำนวณ
  ประมวลผลทางด้านการทำงานของระบบ
7. ถ้าข้อมูลที่แสดงผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
  เครื่องพิมพ์เอกสาร
  จอภาพ
  สแกนเนอร์
  ลำโพง
8. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
  แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
  กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ลำโพง
10. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com