ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  จำนวนเท่าใด
  ตั้งราคา เท่าใด
  ขายที่ไหน
2. เลขฐานสิบ คือ 34 แปลงค่าเป็นเลขฐานสองคือข้อใด
  100011
  100010
  011000
  010100
3. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด
  บุคลากร
  ซอฟต์แวร์
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
4. ข้อใด ไม่ใช่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
  การปลูกมะพร้าวกับต้นตาลไว้ในสวนเดียวกัน
  การปลูกพืชผักสวนครัวบนร่องมะม่วง
  การเลี้ยงไก่ เป็ด และหมู บนบ่อปลา
  การเลี้ยงปลาในนาข้าว
5. นักเรียนคนใดเลือกใช้เสื้อผ้าได้ถูกต้อง
  ปังมีรูปร่างผอม สูง เลือกใช้เสื้อผ้าเส้นลายแนวดิ่งตามลำตัว
  แป้งเป็นคนผิวดำ เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน
  ปิน เป็นคนอ้วน เตี้ย เลือกใช้เสื้อผ้าไม่หนา หรือบางมาก สีเข้ม แบบเรียบ
  ป่าน เป็นคนมีรูปร่างเล็ก เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้มหรือสีหม่น
6. นักเรียนคนใดได้ประโยชน์มากที่สุดจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
  เด็กชายปีใหม่บันทึกบัญชีแล้ว นำไปแสดงให้บิดามารดาทราบ
  เด็กชายสงกรานต์บันทึกบัญชีแล้ว ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายที่แท้จริง
  เด็กหญิงวันวิสาข์บันทึกบัญชีแล้ว ทำให้มีนิสัยใช้จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออม
  เด็กหญิงพรรษาบันทึกบัญชีแล้ว ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน
7. การปฏิบัติตนในข้อใดปลอดภัยมากที่สุด
  เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังใช้งาน
  สวมผ้าปิดปากและผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง
  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
  มีสมาธิในการทำงาน ไม่ประมาท
8. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application Software) หรือใช้เฉพาะหน่วยงาน
  ซอฟต์แวร์ภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร
  ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
9. อาหารหมู่ใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  หมู่1 เนื้อ ไข่ ถั่ว นม
  หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
  หมู่ 3 ผักใบเขียวและพืชผักต่างๆ
  หมู่ 5 ไขมันจากพืชและสัตว์
10. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต
  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลิตอาหารกระป๋องเสร็จได้รวดเร็วในเวลาจำกัด
  หนีภัยธรรมชาติได้ทันเวลาเพราะดูข่าวโทรทัศน์
  เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com