แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
  ใจไม้ไส้ระกำ
  ใจแตก
  ใจถึง
  ใจบุญ
2. คำในข้อใด มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคำ
  น้ำ โต๊ะ ค้าง
  บิน ขาว หมี
  เสือ ป้า น่า
  กด พี่ ปู่
3. จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

  ซึ่ง
  ผัก
  ของสันติ
  ซึ่งเป็นพันธุ์ดี
4. ประโยคในข้อใด มีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทำการบ้าน”
  โปรดอย่าถามฉัน
  อย่าเดินลัดสนาม
  อาหารอร่อยมาก
  ฉันอยากกินขนม
5. ประโยคในข้อใด เป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยค “วัวกินหญ้า”
  แม่ทอดไก่
  นิดว่ายน้ำ
  มดนอนหลับ
  ตู๋หัวเราะเสียงดัง
6. คำจากบทเพลงเป็นคำภาษาถิ่นในภาคใด

  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
7. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ
  พ่อซื้อเค้กมาให้ลูก
  ชาวนาใช้ควายไถนา
  ป้าไปหาหมอที่คลินิก
  แม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ด
8. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองตามข้อใด
  หม่อมฉัน
  กระหม่อมฉัน
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อมฉัน
9. จากข้อความที่กำหนด สามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้กี่คำ

  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
10. คำในข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำ
  โกรธ
  เศร้า
  อร่อย
  ปลอบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com