แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

  ซึ่ง
  ผัก
  ของสันติ
  ซึ่งเป็นพันธุ์ดี
2. คำในข้อใด ไม่เข้าพวก
  ปล่อยวาง
  อบอุ่น
  นัวเนีย
  นมเนย
3. คำจากบทเพลงเป็นคำภาษาถิ่นในภาคใด

  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
4. คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
  ใจไม้ไส้ระกำ
  ใจแตก
  ใจถึง
  ใจบุญ
5. ประโยคในข้อใด ต่างจากพวก
  น้องวิ่งเล่นในสนาม
  ครูถือกระเป๋าใบใหญ่
  นักเรียนแต่งประโยค
  ติ๊กเหลาดินสอสี
6. จากข้อความข้างล่าง ต้องเติมเครื่องหมายวรรคตอนใดบ้าง

  อัญประกาศ วงเล็บ ไปยาลใหญ่
  อัญประกาศ ยมก ไปยาลใหญ่
  วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่
  วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่
7. ควรเติมคำสันธานในข้อใด

  ถึง...แต่
  แม้...เพื่อ
  เพราะ...จึง
  เพราะ...จน
8. ประโยคในข้อใด มีคำบุพบทบอกเวลา
  รถวิ่งอยู่บนถนน
  ฉันตั้งใจทำความดีในวันเกิด
  ผลไม้นี้ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้ว
  เขาขยันอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน
9. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ
  พ่อซื้อเค้กมาให้ลูก
  ชาวนาใช้ควายไถนา
  ป้าไปหาหมอที่คลินิก
  แม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ด
10. “ก้ำกึ่ง” มีความหมายอย่างไร

  เกือบเท่า ๆ กัน
  แตกต่างกัน
  เหมือน ๆ กัน
  เข้ากันสนิท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com