ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นายกบ เป็นช่างไม้รับจ้างเครื่องมือที่นายกบไม่จำเป็นต้องใช้ คือ เครื่องมือชนิดใด
2. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้ และหมวดเครื่องมืออุปกรณ

  1-2-3
  2-2-3
  2-2-4
  2-2-1
3. เหตุผลที่นำเศษกระถางแตกมาวางคว่ำปิดรูก้นกระถาง ก่อนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่ออะไร
  ป้องกันกระถางแตก
  ทำให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้น
  ป้องกันดินไหลออกจากก้นกระถาง
  ให้รากชอนไชดินในกระถางได้ดี
4. ข้อใด ไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้บัตรกำนัล และคูปองส่วนลด
  ใช้แทนเงิน
  ทำให้ซื้อของง่ายขึ้น
  ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
  ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
6. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
7. ถ้าหลังคารั่วจะใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ใดในการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่ว
  ประแจเลื่อน
  เลื่อยมือ
  ซิลิโคน
  แปรง
8. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
9. ในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Excel ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณเป็น = 20+5*10-5 จะได้ ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่
  65
  245
  125
  45
10. แม่ให้เด็กชายออมสินไปเก็บใบโหรพาที่แปลงผักสวนครัวหลังบ้าน เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ออมสินจะต้องทำอย่างไร
  ใช้จอบขุด
  ใช้เคียวเกี่ยว
  ใช้ตะกร้อสอย
  ใช้มือเด็ด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com