ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใด ไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้บัตรกำนัล และคูปองส่วนลด
  ใช้แทนเงิน
  ทำให้ซื้อของง่ายขึ้น
  ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
  ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าปกติ
2. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
3. การใช้ห้องสุขา ที่ทำให้เกิดจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
  มีมารยาทในการใช้ห้องน้ำร่วมกัน
  ใช้น้ำ และไฟฟ้าอย่างประหยัด
  รักษาความสะอาดราดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
  นำหนังสือไปอ่านในห้องสุขา
4. เหตุผลที่นำเศษกระถางแตกมาวางคว่ำปิดรูก้นกระถาง ก่อนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่ออะไร
  ป้องกันกระถางแตก
  ทำให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้น
  ป้องกันดินไหลออกจากก้นกระถาง
  ให้รากชอนไชดินในกระถางได้ดี
5. ถ้าหลังคารั่วจะใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ใดในการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่ว
  ประแจเลื่อน
  เลื่อยมือ
  ซิลิโคน
  แปรง
6. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง ระหว่างอาชีพกับความถนัด

  ก D , ข E , ค B ,ง C , จ A
  ก D , ข E , ค A ,ง C , จ B
  ก A , ข D , ค C ,ง A , จ B
  ก B , ข A , ค C ,ง D , จ E
7. นักเรียนจะช่วยป้องกันรักษาโรคร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
  ช่วยกันประหยัดพลังงานด้้วยการงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  จัดประกวดคำวันลดโลกร้อน มีรางวัลมากมายในโรงเรียน
  รวมพลังเด็กเดินถือป้ายรณรงค์ ไปตามถนนให้ผู้หญ่เห็นความสำคัญ
  ชวนเพื่อนในโรงเรียนปลูกต้นไม้ยืนต้นคนละหนึ่งต้น และดูแลรดน้ำใส่ป๋ย
8. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
9. นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกสีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด
10. ครูสมศรีให้นักเรียนนำพลูด่างไปประดับให้เกิดความสวยงามในชั้นเรียน นักเรียนจะทำอย่างไร
  ปักไว้ในแจกันที่มีน้ำ
  วางบนโต๊ะครู
  ติดเบอร์ข้างกระดานดำ
  ผูกไว้กับขอบหน้าต่าง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com