ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
2. งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านข้อใดทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด
  เด็กชายสมบัติร้อยเปลือกหอยเป็นม่านหน้าต่าง
  เด็กหญิงสุดาปักผ้าปูดโต๊ะเป็นรูปช้างสามเชือก
  เด็กชายสมเกียรติร้อยปลาตะเพียนพลาสติกทาสีเป็นพวงแขวนเพดาน
  เด็กหญิงสุดีนำเปลือกข้าวโพดมาทำดอกไม่ปักแจกัน
3. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
4. ถ้าหลังคารั่วจะใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ใดในการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่ว
  ประแจเลื่อน
  เลื่อยมือ
  ซิลิโคน
  แปรง
5. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
6. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดเอกสาร ( ไฟล์ ) ในคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดกัน
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
7. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
8. นักเรียนจะช่วยป้องกันรักษาโรคร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
  ช่วยกันประหยัดพลังงานด้้วยการงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  จัดประกวดคำวันลดโลกร้อน มีรางวัลมากมายในโรงเรียน
  รวมพลังเด็กเดินถือป้ายรณรงค์ ไปตามถนนให้ผู้หญ่เห็นความสำคัญ
  ชวนเพื่อนในโรงเรียนปลูกต้นไม้ยืนต้นคนละหนึ่งต้น และดูแลรดน้ำใส่ป๋ย
9. ในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Excel ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณเป็น = 20+5*10-5 จะได้ ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่
  65
  245
  125
  45
10. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดให้ความร้อนมากที่สุด
  เครื่องเป่าผม
  เครื่องซักผ้า
  เครื่องปิ้งขนมปัง
  เตาไมโครเวฟ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com