แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "I will ask her for the book now, for she………….Plenty of time to read it since I lent it to her."
  has had
  has
  had had
  was having
2. What were you doing all the time she…………..On the phone.
  talks
  had talked
  talked
  was talking
3. "As I……………,it rained."
  was singing
  sang
  sung
  has sung
4. How long ago………………………..Susan?
  you saw
  did you see
  do you see
  are you seeing
5. "At nine o'clock yesterday, they……………..Football."
  were playing
  play
  played
  will play
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'clock yesterday, they……………..Football."', ' were playing ',' play ',' played' at line 1