แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. fresh
  การเจริญเติบโต
  ในหมู่
  รูป
  สด
2. spread
  กระจาย
  ล้ำค่า
  เทียม
  กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง 
3. profit
  กำไร
  สารเคมี
  ที่อยู่
  เก็บ
4. store
  กักตุน, สะสม,ร้านค้า
  วิญญาณ
  น้ำหนัก
  กายภาพ
5. sick
  เกี่ยวกับ
  ตัวเอง
  ป่วย
  ล้ำค่า
6. division
  เข็ม
  ทันทีที่
  แผนก
  สติสัมปชัญญะ
7. excellent
  แคบ
  ดิน
  ยอดเยี่ยม
  สนาม, ทุ่ง,แวดวง
8. three
  การหมุน,พลิก,ผัน,หันเห,เลี้ยว
  ประชากร
  เย็น
  สาม
9. notice
  ความคิดเห็น
  แจ้งให้ทราบ,ประกาศ
  เก้าอี้
  เท่ากัน
10. least
  ความพยายาม,การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
  แทบจะไม่
  รับผิดชอบ
  อย่างน้อย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com