แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. mouse
  ขัดเงา
  แน่น
  เรื่องราว
  หนู
2. local
  ความล้มเหลว
  ท้องถิ่น
  คู่แข่ง
  ผู้เข้าพัก
3. complete
  การตัดสิน
  บริษัท
  เรื่องตลก
  สมบูรณ์
4. argue
  ความยาว
  เถียง
  คิด
  ผลไม้
5. want
  เงียบสงบ
  ต้องการ
  ความตาย
  ประเทศชาติ
6. well
  คุก
  ดี
  แขน
  บังคับ
7. parcel
  เข้าไป,ไปยัง
  บ่อย ๆ 
  ย่าน
  ห่อ
8. long
  เงียบ
  เด็ดเดี่ยว,มุ่งมั่น
  ยาว
  สระ
9. invitation
  การเชิญ
  สไตล์
  บทกวี
  การเดินทาง(ทางเรือหรือทางอากาศ)
10. star
  คำสั่ง,ใบสั่งซื้อสินค้า
  ดาว
  เข้าพัก
  บริเวณฟาร์ม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com