แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. finish
  ขนนก
  น่าขบขัน, ตลก
  ราก
  เสร็จสิ้น
2. therefore
  คำกริยา
  ดังนั้น
  ขุด
  บทกวี
3. light
  ของเขา(ผู้หญิง)
  น้ำตา 
  ร่าเริง
  แสง,เบา,จุดไฟ
4. building
  ความรู้สึก
  ที่อยู่ใกล้
  รายละเอียด
  อาคาร
5. stamp
  การอนุมัติ
  ต่อ
  ประทับ
  สามารถซื้อได้
6. dismiss
  เครื่องยนต์,มอเตอร์
  ด้านบน
  ไม่สนใจ,ไล่ออก,ยกฟ้อง
  สด
7. tend
  คาง
  แช่แข็ง
  มีแนวโน้ม
  วัตถุ
8. shot
  การยิง
  ส้อม
  แบ่ง,หาร
  การลดลง
9. whoever
  ใครก็ตาม
  วงกลม
  บาดแผล
  ง่าย
10. means
  กางเกงขายาว
  นี้
  ราคาถูก
  วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com