แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. punish
  กาแฟ
  ถู
  ลงโทษ
  วางแผน
2. oppose
  คัดค้าน
  โอ่โถง
  นิ้วเท้า
  คำกริยา
3. hand
  คำนวณ
  ซากปรักหักพัง,ความพินาศ, ความหายนะ
  มือ
  วัวตัวเมีย
4. fortune
  ความสง่างาม
  โชคดี
  ของเรา
  น้ำตาล
5. ahead
  ก่อนหน้านี้, ล่วงหน้า
  ว่ายน้ำ
  นำมา,พาไป,ยึด,ถือ
  ก๊าซ
6. poison
  เงิน
  เด็กชาย
  ยาพิษ
  สโมสร
7. complete
  การตัดสิน
  บริษัท
  เรื่องตลก
  สมบูรณ์
8. examination
  การตรวจสอบ
  สมควรได้รับ
  บริเวณฟาร์ม
  การทักทาย
9. shadow
  เงา
  วันที่
  แบ่ง,หาร
  โง่
10. tree
  งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง
  ต้นไม้
  ความจริง
  ปฏิบัติ,ผ่าตัด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com