แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. wave
  คลื่น
  เหตุการณ์
  แบบฟอร์ม
  ความเกลียดชัง
2. coin
  ความขบขัน
  ปกป้อง
  รวมกัน
  เหรียญ
3. personal
  การปรากฏ
  บางสิ่งบางอย่าง
  ลง
  ส่วนบุคคล
4. sensible
  การถ่ายภาพ
  บ่อย ๆ 
  โรงงาน
  สมเหตุสมผล
5. member
  การนอนหลับ
  บันได
  โรงเรียน
  สมาชิก
6. curtain
  ความอิจฉา
  ชีวิต
  ม่าน
  และ
7. distant
  ไกล
  เส้นประสาท
  น่ากลัว
  ขนาด
8. active
  กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง 
  ลึก
  ธรรมชาติ
  กระวนกระวาย,กังวล
9. aloud
  คาดหวัง
  ดัง
  ขึ้น
  ในหมู่
10. messenger
  ขึ้น
  ทั้งสอง
  ผู้ส่งสาร
  สงบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com