แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ทางรถไฟ
  ช่องเดินรถประจำทาง
  ทางเดินรถ
  ทางข้าม ทางลาด
2. ในเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
  60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด
  เวลาขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
  เวลามีเหตุฉุกเฉิน
  ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
  ถูกทุกข้อ
4. กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้อง ปฏิบัติอย่างไร
  นำกิ่งไม้วางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
  นำถังน้ำหรือยางรถวางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
  ให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพันหรือสีขาว
  เปิดไฟหน้าไว้ตลอดเวลา
5. การจอดรถผู้ขับขี่ต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถโดยให้รถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเป็นระยะเท่าใด
  ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 35 เซนติเมตร
6. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโม
  ตรวจจับความเร็ว
  ด่านชั่งน้ำหนัก
  ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 50 ตัน
7. ข้อต่อไปข้อใดหมายถึงที่คับขัน
  ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
  ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
  ที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตราย
  ถูกทุกข้อ
8. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  เมื่อต้องการจะเลี้ยวรถ
  เมื่อยินยอมให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควันจนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ ในระยะ 60 เมตร
  ถูกทุกข้อ
9. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
  ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
  ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
  ในระยะ 10 เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
  ถูกทุกข้อ
10. เมื่อจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางตอนกลางคืนต้องปฏิบัติอย่างไร
  เปิดไฟหรี่
  เปิดไฟสูง
  เปิดไฟต่ำ
  เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com