แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  หยุดและรอให้รถที่สวนทางแล่นผ่านมาก่อน
  ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
  ให้ลดความเร็วของรถลงและระวังรถสวนมา
  ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
2. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ในทางข้าม
  ในที่คับขัน
  ในช่องทางเดินรถเว้นแต่เป็นการหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้ายและไม่ใช่ช่องทางเดินรถประจำทาง
  ถูกทุกข้อ
3. รถที่มีล้อไม่ใช่ยางที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางได้คือข้อใด
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถแทรกเตอร์
  รถบดถนนที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติงาน
  รถที่มีล้อเป็นเหล็กใช้ในการเกษตร
4. การแซงรถต้องแซงด้านใด
  ด้านซ้าย
  ด้านขวา
  ด้านซ้ายและด้านขวา
  บนไหล่ทาง
5. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
  บังคับห้ามผ่าน
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟมีเครื่องกั้น
  เตือนทางลื่น
6. การลากหรือจูงรถข้อใดถูกต้อง
  ลากจูงรถมากกว่า 1 คัน
  ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
  ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
7. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีแดงรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือ
  ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
  ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นต่อไปได้
  ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
  ห้ามกลับรถ
8. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร
  ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร
  ทางรถไฟ
  สะพาน
9. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
  ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
  ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
  ในระยะ 10 เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
  ถูกทุกข้อ
10. จอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดชัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  หันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
  ใช้อุปกรณ์ห้ามล้อ
  ดับเครื่องยนต์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com