แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
  หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
  ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
  ห้ามจอดรถ
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามกลับรถ
  ห้ามกลับรถสวนทาง
  ให้ขับชิดทางด้านขวา
  ให้รถเดินทางเดียว
3. ทางเดินรถใดเป็นทางเอก
  ทางเดินรถที่มีช่องการจราจรมากกว่า
  ทางเดินรถที่มีป้ายหยุด
  ทางเดินรถที่เป็นซอย
  ถูกทุกข้อ
4. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  หยุดให้รถแล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน
  ให้ขับรถวนทางขวาของวงเวียน
  ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบวงเวียนด้วยความระมัดระวัง
  ถูกทุกข้อ
5. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  เมื่อต้องการหยุดรถ
  เมื่อต้องการจะจอดรถ
  เมื่อต้องการกลับรถ
  ถูกทุกข้อ
6. ในการขับรถต้องขับชิดด้านใด
  ด้านซ้าย
  ด้านขวา
  ด้านใดก็ได้
  ช่องกลาง
7. การบรรทุกสำหรับส่วนยาวของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  ด้านหน้าบรรทุกได้เกินหน้าหม้อหรือกันชนหน้า
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
  บรรทุกยื่นหน้ายื่นหลังได้ตามสะดวก
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ 3.00 เมตร
8. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
  ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
  ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
  ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
9. ที่คับขัน หมายถึงข้อใด
  ทางที่แคบมีรถน้อย
  ทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
  ทางที่มองเห็นหรือทราบล่วงหน้าที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย
  ทางที่มีการจราจรไม่พลุกพล่าน
10. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมายควรปฏิบัติอย่างไร
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
  ห้ามผู้ขับขี่รถตรงไปข้างหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com