แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "…, 6006, 4007, 2009"
  8003
  7002
  6002
  5007
2. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
3. "เลขจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถหารด้วย 28, 35 และ 42 ได้ลงตัวพอดี คือเลขใด"
  280
  350
  420
  450
4. ปู่ : ย่า
  ป้า : ยาย
  น้า : ป้า
  พี่สาว : แม่
  ลุง : ป้า
5. ไกล : .ใกล้
  เดิน : วิ่ง
  ดี : เลว
  ยาว : สั้น
  ต่ำ : สูง
6. "อ้วน : ผอม , ใหญ่ : ? "
  เล็ก
  โต
  เตี้ย
  บาง
7. สี่เหลี่ยมจัตุรัส A และ B มีเส้นทะแยงมุมยาว 3 cm. และ 4 cm. ตามลำดับ จงหาเส้นทะแยงมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตรัส A และสี่เหลี่ยมจัตรัส B
  4.5 cm.
  5 cm.
  5.5 cm.
  6 cm.
8. ถ้า K มากกว่า L และ L น้อยกว่า M ฉะนั้น
  K มากกว่า M
  M มากกว่า K
  K และ M มากกว่า L
  สรุปแน่นอนไม่ได้
9. "เรือ : หางเสือ , รถ : ? "
  ล้อ
  เบรก
  พวกมาลัย
  เพลา
10. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนั้น
  324
  423
  234
  243
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com