แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "อ้วน : ผอม , ใหญ่ : ? "
  เล็ก
  โต
  เตี้ย
  บาง
2. "89, 94, 47, 24, … , 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15"
  53
  57
  69
  77
3. "ดำ : มืด , ขาว : ? "
  สลัว
  แจ่ม
  แจ้ง
  สว่าง
4. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
5. อัตราส่วนของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 3 : 4 และผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนเท่ากับ 420 แลขสองจำนวนนั้นคือเลขใด
  "105, 315"
  "175, 245"
  "180, 240"
  "200, 220"
6. "2, 12, 30, … , 90, 132"
  48
  56
  63
  72
7. "ข้าวเปลือก : ข้าวสาร , ข้าวสุก : ? "
  ข้าวตาก
  ข้าวตู
  ข้าวต้ม
  ข้าวหอม
8. ขับรถเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นายสถาพรชอบขับรถเร็ว ฉะนั้น
  นายสถาพรต้องเกิดอุบัติเหตุในไม่ช้านี้
  นายสถาพรต้องไม่ขับรถเร็ว
  นายสถาพรขับรถเก่ง
  สรุปแน่นอนไมได้
9. ถ้า A : B = 2 : 3 และ B : C = 4 : 5 ดังนั้น A : B : C จะเท่ากับ
  0.341840278
  1/15 : 1/10 : 1/8
  ถูกทั้ง ก และ ข
  ผิดทุกข้อ
10. "4, 18, … , 100, 180, 294, 448"
  32
  36
  40
  48
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com