แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
2. "กล้วย : ผล , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ลูก
3. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
4. "4, 18, … , 100, 180, 294, 448"
  32
  36
  40
  48
5. "11, 14, 17, 20, …"
  21
  22
  23
  24
6. "…, 6006, 4007, 2009"
  8003
  7002
  6002
  5007
7. "1, 2, 4, 7, …"
  9
  10
  11
  12
8. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
9. ถ้า K มากกว่า L และ L น้อยกว่า M ฉะนั้น
  K มากกว่า M
  M มากกว่า K
  K และ M มากกว่า L
  สรุปแน่นอนไม่ได้
10. ปู และ กุ้ง เป้นหลานของนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์ เป็นพ่อของนายสาธิต ฉะนั้น
  ปู และกุ้ง เป็นลุกนายสาธิต
  ปู่ และกุ้งเป็นพี่น้องกัน
  นายสมศักดิ์เป้นปู่ของปุและกุ้ง
  สรุปแน่นอนไม่ได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com