แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อัตราส่วนของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 3 : 4 และผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนเท่ากับ 420 แลขสองจำนวนนั้นคือเลขใด
  "105, 315"
  "175, 245"
  "180, 240"
  "200, 220"
2. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
3. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
4. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
5. "โต๊ะ : เก้าอี้ , ช้อน : ? "
  ชาม
  ข้าว
  ส้อม
  หม้อ
6. "กล้วย : ผล , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ลูก
7. "เลขจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถหารด้วย 28, 35 และ 42 ได้ลงตัวพอดี คือเลขใด"
  280
  350
  420
  450
8. รองเท้า : ถุงเท้า
  สมุด : ดินสอ
  กางเกง : เสื้อ
  เสื้อ : นอน
  เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม
9. "2, 4, 8, 16, …"
  18
  22
  28
  32
10. ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 45 Km/Hour ไปถึงกลับทันที ขากลับขับด้วยความเร็ว 90 KM/Hour ชยคนนั้นขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กำหนดให้ ระยะทาง กรุงเทพ - ชลบุรี เท่ากับ 90 Km/Hour)
  50 Km/Hour
  60 Km/Hour
  70 Km/Hour
  90 Km/Hour
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com