แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. รองเท้า : ถุงเท้า
  สมุด : ดินสอ
  กางเกง : เสื้อ
  เสื้อ : นอน
  เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม
2. "คน : จมูก , ปลา : ? "
  ปาก
  เงือก
  หาง
  เหงือก
3. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
4. "ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดหนึ่ง มีผู้สมัคร ส.ส. 2 คน ถ้า ส.ส. คนหนึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากับ 42% ของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และแพ้ผู้สมัครคนหนึ่งไป 12,800 คะแนน จงหาจำนวนผู้ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ "
  63000
  80000
  100000
  204800
5. " กิน: อาหาร , เครื่องดื่ม : ?"
  น้ำแข็ง
  น้ำส้ม
  แก้วน้ำ
  ขวดน้ำ
6. ปู่ : ย่า
  ป้า : ยาย
  น้า : ป้า
  พี่สาว : แม่
  ลุง : ป้า
7. "เรือ : หางเสือ , รถ : ? "
  ล้อ
  เบรก
  พวกมาลัย
  เพลา
8. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
9. "89, 94, 47, 24, … , 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15"
  53
  57
  69
  77
10. พ่อ : แม่
  พี่ : น้อง
  ตา : ยาย
  ครู : นักเรียน
  ป้า : น้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com