แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อความนี้จูงใจให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร
  หดหู่ใจ
  สมเพช
  ความเห็นอกเห็นใจ
  สงสาร
2. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี คำว่า ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตลอดกาล
  ตลอดปี
  ตลอดเวลา
  ตลอดไป
3. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
  ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย
  ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา
  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
4. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
  หมกมุ่น
  ครุ่นคิด
  จดจ่อ
  มุ่งมั่น
5. ให้เลือกคำที่สะกดผิด
  เหรียญกระษาปณ์
  เกษรดอกไม้
  เกษียณอายุ
  เกษียรสมุทร
6. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
  หนังสือสัญญา
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย
  ประกันชีวิต
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
7. การเขียนหนังสือถึงพระสังฆ์ใช้คำขึ้นด้นอย่างไร
  ทูล
  กราบทูล
  ของประทานกราบทูล
  นมัสการ
8. '' สุกเอาเผากิน'' มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
  รับร้อน
  รีบเร่ง
  ร้อนรน
  รวดเร็ว
9. ไตรยางศ์คืออะไร
  พยัญชนะต้น
  อักษรสามหมู่
  พยัญชนะกลาง
  พยัญชนะสามตัว
10. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
  ฆ่าแล้วทิ้ง
  ฆ่าอย่าวสมแค้น
  ฆ่าอย่างทรมาน
  ฆ่าไม่เลือก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com