แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระราชปุจฉา
  พระราชปฎิสันถาร
  พระบรมราชโองการ
  พระราชดำรัส
2. ข้อใดไม่เข้าพวก
  น่านับถือ
  น่ารัก
  น่าชม
  น่ากิน
3. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี คำว่า ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตลอดกาล
  ตลอดปี
  ตลอดเวลา
  ตลอดไป
4. คำครุ คืออะไร
  คำที่มีเสียงสูง
  คำที่มีเสียงเบา
  คำที่มีเสียงหนัก
  คำที่มีเสียงต่ำ
5. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บู-ชา
  พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน
  วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน
  สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
6. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
  สบายตา
  สบายใจ
  สบายอารมณ์
  สบายกาย
7. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
  มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ
  มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม
  ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้
  ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
8. '' คำถามข้อนี้กำกวม '' หมายความว่าอย่างไร
  ยากมาก
  ไม่ชัดแจ้ง
  ง่ายที่สุด
  ปานกลาง
9. ข้อใดเป็นคำแผลง
  ไพจิตร
  สวาท
  ไอศูรย์
  สังข์
10. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
  กระต่ายหมายจันทร์
  หน้าเนื้อใจเสือ
  ศึกเสือเหนือใต้
  สมบูรณ์พูนสุข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com