แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
  หมกมุ่น
  ครุ่นคิด
  จดจ่อ
  มุ่งมั่น
2. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
  สาวไส้ให้กากิน
  น้ำกลิ้งบนใบบอน
  ทำนาบนหลังคน
3. ข้อใดเขียนผิด
  สัญประกาศ
  ยติภังค์
  อัศเจรีย์
  นขลิขิต
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
  ต่อ แก่
  แก่ กับ
  กับ ต่อ
  กับ กับ
5. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้นวรรคตอน
  จุลภาค
  อัฒภาค
  ยติภังค์
  มหัพภาค
6. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
  ความต้องการ
  แนวความคิดเห็น
  ความพอใจ
  การเห็นคุณค่า
7. การเขียนหนังสือถึงพระสังฆ์ใช้คำขึ้นด้นอย่างไร
  ทูล
  กราบทูล
  ของประทานกราบทูล
  นมัสการ
8. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
  กระต่ายหมายจันทร์
  หน้าเนื้อใจเสือ
  ศึกเสือเหนือใต้
  สมบูรณ์พูนสุข
9. คำใดไม่ถูกต้อง
  สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด
  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
10. คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
  บุคลากร
  ศักดิ์สิทธิ์
  อัฒจันทร์
  ไอศกรีม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com