แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. '' สุกเอาเผากิน'' มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
  รับร้อน
  รีบเร่ง
  ร้อนรน
  รวดเร็ว
2. ในข้อใดคำว่า '' ตก '' มีความหมายว่าได้
  เขาตกทุกข์
  ช้างตกลูก
  ฉันตกปลา
  ฉันสอบไล่ตก
3. คำครุ คืออะไร
  คำที่มีเสียงสูง
  คำที่มีเสียงเบา
  คำที่มีเสียงหนัก
  คำที่มีเสียงต่ำ
4. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
  ความไม่เป็นระเบียบ
  ความยากจน
  ความมักง่าย
  ความสกปรก
5. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
  ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ
  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
6. เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ คำทึ่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
  วางใจ
  คลายใจ
  สบายใจ
  พอใจ
7. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
  ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย
  ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา
  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
8. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
  สบายตา
  สบายใจ
  สบายอารมณ์
  สบายกาย
9. เขาดื้อมาก........ ถูกครูลงโทษบ่อยๆ ......... เขากลับเป็นเด็กอยู่ในโอวาทพ่อแม่......... คิดว่าเขาไม่สบาย
  จน ดังนั้น จึง
  ทำให้ ครั้น ก็เลย
  ทำให้ เมื่อ เลย
  จน ครั้น เลย
10. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
  เจ็บหนักอาการปางตาย
  คางมีสีเหลือง
  คามมีบาดแผล
  บาดเจ็บเล็กน้อย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com