แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
  หมกมุ่น
  ครุ่นคิด
  จดจ่อ
  มุ่งมั่น
2. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
  ความไม่เป็นระเบียบ
  ความยากจน
  ความมักง่าย
  ความสกปรก
3. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์
  ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ
  ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย

4. ข้อใดไม่เข้าพวก
  น่านับถือ
  น่ารัก
  น่าชม
  น่ากิน
5. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
  ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย
  ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา
  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
6. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บู-ชา
  พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน
  วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน
  สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
7. คำใดไม่ถูกต้อง
  สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด
  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
8. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
  มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ
  มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม
  ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้
  ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
9. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู
  เธออยู่ในชุดสีชมพู
  เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
  เธอสวมชุดสีชมพู
10. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
  หนังสือสัญญา
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย
  ประกันชีวิต
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com