แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร
  กำหนดการรักษาความปลอดภัย
  จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น
  ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว
  ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่
2. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
  Web Site
  ACC
  Page
  URL
3. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
  สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
  เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้
  จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
  สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
4. โดยปกติการเก็บข้อมูล IP Address จะมีขนาดความจุเท่าใด
  8 bit
  16 bit
  32 bit
  64 bit
5. www ย่อมาจากอะไร
  Worjd Wide Web
  World Wide Web
  Word Wlde Web
  Wold Wlde Web
6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Browser
  Netscape Navigator
  FireFox
  Opera
  Oracle
7. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
  1221
  1222
  1223
  1224
8. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  Visual Basic
  Swish Max
  Adobe Image Ready
  Macromedia Flash
9. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  JPEG
  BMP
  GIF
  TIF
10. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
  COPY
  REN
  DEL
  VOL
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com