แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
  LAN
  Wireless
  WAM
  Star
2. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
  .jsp
  .html
  .php
  .asp
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
4. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
5. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร
  นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้
  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย
  ถูกทุกข้อ
6. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่อง พร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด
  A:\\>
  C:\\>
  C>
  A>
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
  จัดการระบบสารสนเทศ
  จัดระบบสื่อสารทางไกล
  จัดระบบโทรคมนาคม
  จัดระบบโทรสาร
8. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
  ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
  คอยให้บริการข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
9. สัญลักษณ์ที่ปรากฎมีความหมายว่าอย่างไร

  รับค่าข้อมูล
  ประมวลผล
  เริ่ม - จบโปรแกรม
  แสดงผลทางจอภาพ
10. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  JPEG
  BMP
  GIF
  TIF
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com