แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
  เพื่อให้ความคมชัด
  เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น
  แก้ภาพมีสีเพี้ยน
  เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
2. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
  เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
  เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้จำนวนมาก
  LAN
  Stand Alone
  E-mail
  LNA
4. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
  (A Href=“….”)……………………(/A)
  (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
  (img scr=“….”)
  (Font Face=“….”)………………..(/Font)
5. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
6. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
  Freeware
  Shareware
  Demo
  Limited
7. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
  Word Processing Software
  Presentation Software
  Spreadsheet Software
  Business Software
8. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด
  วินโดว์เอ็นที (Windows NT)
  ดอส (DOS)
  ยูนิกซ์ (Unix)
  วินโดว์95 (Windows95)
9. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
  ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
  เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ
  การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com