แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของโปรแกรม
  .a5p
  .xls
  .ppt
  . psd
2. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
  Data Base
  Word Processor
  Spread Sheet
  Authoring Tools
3. Videoconference คืออะไร
  การแปลงภาพและเสียง
  การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
  การเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอ
  การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต
4. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
  RGB Color
  CMYK Color
  Grayscale
  Bitmap
5. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
  หน้าที่การใช้งาน
  ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  ลักษณะการส่งข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
6. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  โฮสต์
  ไคลเอนต์
  TCP/IP
  ISP
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
  เทคโนโลยีการผลิต
  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีการเกษตร
  เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
8. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  POS
  ACC
  JSP
  ISP
9. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป
  Communications
  Fonts Utilities
  Calendar and Scheduling
  Device Drivers Utilities
10. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า
  ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com