แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในการละลายน้ำแข็ง 1 กรัม ให้เป็นน้ำเย็น 0 องศาเซลเซียส งานกลที่ใช้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  4.2 จูล
  42 จูล
  80 จูล
  336 จูล
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  "สารละลาย:อากาศ,ทองเหลือง,น้ำอัดลม,ทิงเจอร์ไอโอดีน,น้ำส้มสายชู"
  "สารประกอบ:หินปูน,โซดาไฟ,น้ำตาลทราย,น้ำกลั่น,ด่างทับทิม"
  "ธาตุ:โอโซน,โพแทสเซียม,ปรอท,ไอโอดีน,เพชร"
  "คอลลอยด์:หมอก,ควัน,น้ำนม,เยลลี่,น้ำหวานเข้มข้น"
3. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
4. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
5. เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อเอาแช่ลงในน้ำกลั่น เซลล์พวกใดจะแตกง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด
  เซลล์พืช เพราะดูดน้ำได้เร็วกว่า
  เซลล์พืช เพราะเยื่อหุ้มเปราะกว่า
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีคลอโรฟีลล์ทำการสังเคราะห์แสง
6. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
7. ถ้าต้องการทำน้ำแข็ง 20 กรัม ให้กลายเป็นไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ให้หมด จะต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี
  "1,600 แคลอรี"
  "3,600 แคลอรี"
  "10,800 แคลอรี"
  "14,400 แคลอรี"
8. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
9. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
10. ที่มีรายงานว่า ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ จะเป็นโรคเอดส์ด้วย แสดงว่า
  โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางสายเลือด
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ำนม
  โรคเอดส์เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com