แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
2. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
3. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
4. ในการละลายน้ำแข็ง 1 กรัม ให้เป็นน้ำเย็น 0 องศาเซลเซียส งานกลที่ใช้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  4.2 จูล
  42 จูล
  80 จูล
  336 จูล
5. ผสมสารต่อไปนี้เข้าด้วยกัน คู่ใดที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
  สารละลายน้ำส้มสายชู+สารละลายแบเรียมคลอไรด์
  สารละลายผงซักฟอก+กรดไนตริก+แอมโมเนียมโมลิบเดต
  สารละลายน้ำเกลือ+กรดไนตริก+ซิลเวอร์ไนเตรต
  น้ำแป้ง+น้ำลาย+สารละลายเบเนดิกต์
6. พืชกินแมลง เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตใด
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้ย่อยสลาย
  เป็นได้ทั้ง 3 กลุ่ม
7. สาเหตุใดที่ทำให้เห็ดราต้องดำรงชีพแบบภาวะย่อยสลาย
  ไม่มีราก
  ไม่มีผนังเซลล์
  ไม่มีคลอโรพลาสต์
  มีน้ำย่อยอินทรียสาร
8. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
9. เมื่อนำแผ่นโลหะ 2 ชนิด จุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง แล้วต่อแผ่นโลหะทั้งสองด้วยสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่าเข็มไม่กระดิก นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
  โลหะสองชนิดนั้นไม่นำไฟฟ้า
  สายไฟไม่นำไฟฟ้า
  สารละลายไม่นำไฟฟ้า
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดละเอียดเกินไป
10. น้ำย่อยอะไมเลสจากน้ำลายสามารถย่อยข้าวที่กินเข้าไปให้เป็นสารใด
  น้ำตาลมอลโทส
  น้ำตาลซูโครส
  น้ำตาลกลูโคส
  น้ำแป้ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com