แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิต่ำสุดของสารทุกชนิดคือ -273 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 เคลวิน
  การระบุหน่วยของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ห้ามใช้ องศา นำหน้า เคลวิน
  ถูกทุกข้อ
2. ยีสต์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหวานผลไม้ ทำให้มีกลิ่นแอลกอฮอล์ระเหยออกมา แอลกอฮอล์เกินจากกระบวนการข้อใด
  การสังเคราะห์อาหาร
  การย่อยน้ำหวาน
  การเจริญเติบโต
  การหายใจ
3. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
4. กระป๋องเปล่ามีมวล 500 กรัม เมื่อหย่อนวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำ มีความหนาแน่น 2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะทำให้กระป๋องใบนี้มีมวลกี่กรัม
  "1,300 กรัม"
  "1,000 กรัม"
  900 กรัม
  800 กรัม
5. ในสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยไนโตรเจนในอัตราส่วน 7:8 โดยมวล ถ้ามีไนโตรเจนและออกซิเจนอย่างละ 10 กรัม ทำปฏิกิริยากันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ จะมีธาตุใดเหลือและเหลือกี่กรัม
  เหลือไนโตรเจน 1.25 กรัม
  เหลือไนโตรเจน 8.75 กรัม
  เหลือออกซิเจน 1.25 กรัม
  เหลือออกซิเจน 8.75 กรัม
6. ถ้าต้องการทำน้ำแข็ง 20 กรัม ให้กลายเป็นไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ให้หมด จะต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี
  "1,600 แคลอรี"
  "3,600 แคลอรี"
  "10,800 แคลอรี"
  "14,400 แคลอรี"
7. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
8. สาเหตุใดที่ทำให้เห็ดราต้องดำรงชีพแบบภาวะย่อยสลาย
  ไม่มีราก
  ไม่มีผนังเซลล์
  ไม่มีคลอโรพลาสต์
  มีน้ำย่อยอินทรียสาร
9. เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อเอาแช่ลงในน้ำกลั่น เซลล์พวกใดจะแตกง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด
  เซลล์พืช เพราะดูดน้ำได้เร็วกว่า
  เซลล์พืช เพราะเยื่อหุ้มเปราะกว่า
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีคลอโรฟีลล์ทำการสังเคราะห์แสง
10. ถ้าอากาศในภาชนะปิดมีความดันเท่ากับความสูงของปรอท 2.28 เมตร จะมีความดันกี่บรรยากาศ
  1 บรรยากาศ
  2 บรรยากาศ
  3 บรรยากาศ
  4 บรรยากาศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com