แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  "สารละลาย:อากาศ,ทองเหลือง,น้ำอัดลม,ทิงเจอร์ไอโอดีน,น้ำส้มสายชู"
  "สารประกอบ:หินปูน,โซดาไฟ,น้ำตาลทราย,น้ำกลั่น,ด่างทับทิม"
  "ธาตุ:โอโซน,โพแทสเซียม,ปรอท,ไอโอดีน,เพชร"
  "คอลลอยด์:หมอก,ควัน,น้ำนม,เยลลี่,น้ำหวานเข้มข้น"
3. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
4. โรคสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ นอกจากฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อได้รับเชื้อเหล่านี้ โรคนี้นอกจากติดต่อมายังคนแล้ว ยังติดต่อกับสัตว์ชนิดใด
  "สุนัข,ค้างคาว"
  "โค,กระบือ"
  "แมว,ลิง"
  ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
5. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
6. ในการละลายน้ำแข็ง 1 กรัม ให้เป็นน้ำเย็น 0 องศาเซลเซียส งานกลที่ใช้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  4.2 จูล
  42 จูล
  80 จูล
  336 จูล
7. กระป๋องเปล่ามีมวล 500 กรัม เมื่อหย่อนวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำ มีความหนาแน่น 2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะทำให้กระป๋องใบนี้มีมวลกี่กรัม
  "1,300 กรัม"
  "1,000 กรัม"
  900 กรัม
  800 กรัม
8. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน
  การแข็งตัวของน้ำเกลือ
  การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงในน้ำ
  การติดไฟของเชื้อเพลิง
  การแยกสลายด่างทับทิมโดยการเผา
9. ภาพจากสิ่งใดเป็นภาพจริง
  แว่นขยาย
  กล้องจุลทรรศน์
  กล้องดูดาว
  เครื่องฉายสไลด์
10. ถ้าสังเกตได้ว่าระดับปรอทในบารอมิเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ท่านจะคาดการณ์ได้ว่าอย่างไร
  อากาศจะดีขึ้น
  อากาศจะเย็นลง
  จะเกิดพายุในไม่ช้า
  อากาศจะอบอุ่นขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com