แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากที่สุด
  บาดเจ็บโลหิตออกมิมาก
  ถูกไม้เรียวเจียวเหวย
  รุ่งเรืองดั่งดวงแขไข
  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2. ข้อใดมีคำซ้อน
  เด็กไม่สบายมักจู้จี้
  ดอกไม้สีเหลืองๆ
  ผ้าผืนนี้สีกะดำกะด่าง
  เด็กดีต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ
3. ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุด
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปหา
  อาจารย์ใหญ่ขอเชิญไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่อยากพบค่ะ
4. ข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทุกคำ
  นิยามของคำ
  เสียความตายเคย
  พระผ่านแผ่นไผท
  ฉบับที่นักเรียน
5. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ทั้ง 2 คำ
  เริ่มล้า
  น้ำผึ้ง
  คว้าสิ้น
  สื้นชื่อ
6. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
7. ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยรูปสระมากที่สุด
  ช่างน่าเกลียดมาก
  ดอกไม้ผลิบาน
  นักปราชญ์ชาวกรุง
  เล่นมากจึงสอบตก
8. """ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผ่านการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่แล้ว"" คำว่า ""เซ็นเซอร์"" ควรใช้คำใด"
  การตรวจสอบ
  การตรวจตัดตอน
  การตรวจพิจารณา
  การตรวจไตร่ตรอง
9. ข้อใดไม่มีลักษณนาม
  นายช้างรับสั่งแล้วก็เอาอ้อยมัดหนึ่งแบกตรงไปป่ากะเลียว
  มะกลอมทูลว่าข้าพเจ้าจะขอพลสองพันกับเรือฉลากบางสี่สิบลำ
  นางนกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง
  ฝูงปักษิณบินมาเป็นหมู่ใหญ่
10. "คำว่า ""ด้วย"" ในข้อใดเป็นคำบุพบท"
  เด็กบุญเกิดไปกับนายทองดีด้วย
  นายทองดีช่วงเหลือเด็กบุญเกิดด้วยใจจริง
  ท่านพระครูเตือนทางทองดีด้วยความหวังดีที่มีต่อเธอ
  ด้วยเหตุที่เขาเป็นคนดี เขาจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com