แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. """เขามีเหตุจำเป็น จึงไม่สามารถทำตามที่เพื่อนขอร้องได้"" คำที่พิมพ์ตัวหนาควรใช้คำใดแทนได้"
  ข้องขัด
  ขัดข้อง
  ขัดขวาง
  ขัดขืน
2. """ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผ่านการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่แล้ว"" คำว่า ""เซ็นเซอร์"" ควรใช้คำใด"
  การตรวจสอบ
  การตรวจตัดตอน
  การตรวจพิจารณา
  การตรวจไตร่ตรอง
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  ดื่มนมก่อนนอนทุกวัน
  อย่าเห็นแก่ตัวมันทะนงตน
  แหวนเพชรเจ็ดกะรัตแปดวง
  จะเด็ดดอกไม้ป่าสักหน่อย
4. จงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสม เขาชอบพูด...........ไม่ตรงไปตรงมา
  เล่นหัว
  เล่นตัว
  เล่นลิ้น
  เล่นหูเล่นตา
5. ข้อใดเขียนผิดทั้ง 2 คำ
  นัยน์ตา ดำรง
  สังวาล สิงโต
  อวสาน สถิต
  ธุดงค์ ไตรรงค์
6. ข้อใดเป็นคำขวัญ
  ประหยัดในวันนี้ เป็นเศรษฐีในวันหน้า
  ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
  ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
7. ข้อความใดมีการใช้โวหารเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น
  คือจวักตักข้าว ห่อนรู้รสแกง
  ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ ในกรรณ
  เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้มาบัง
8. ข้อใดใช้คำได้เหมาะสม
  เจ้าอาวาสกำลังทำวัตร
  พระองค์เจ้าสวรรคตเมื่อเช้านี้
  พระสงฆ์มีราชหัตถเลขามายังโยมแม่
  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีเสด็จสวรรคตแล้ว
9. "ข้อใดมีจำนวนคำเป็นคำตาย เท่ากับข้อความต่อไปนี้ ""แมวเปิดกล่องฟรุ้ตเค้ก"""
  ไม้สักที่เชียงใหม่
  สมชาติรักสนุก
  อย่าวิ่งขึ้นวิ่งลง
  สุนัขกัดหนูตาย
10. ข้อใดมีคำคู่
  ขอทานใส่เสื้อขาดกะรุ่งกะริ่ง
  ตำรวจชอบกดขี่ชาวบ้าน
  การทำงานต้องเป็นไปตามขั้นตอน
  หล่อนมีท่าทางตระหนกตกใจมาก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com