แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เหตุการณ์ตอนใดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิ เสริมสร้างความรักชาติ
  ตอนนางบิฮูหยินกระโจนลงบ่อน้ำตาย
  ตอนเล่าปี่ทำโกรธและทิ้งอาเต๊าลงกับพื้นและด่าว่า
  ตอนโจโฉสั่งไม่ให้ทหารเอาเกาทัณฑ์ยิงจูลิ่ง
  ตอนโจโฉสรรเสริญจูล่งว่า ทหารคนนี้มีอำนาจประดุจเสือ
2. """เขามีเหตุจำเป็น จึงไม่สามารถทำตามที่เพื่อนขอร้องได้"" คำที่พิมพ์ตัวหนาควรใช้คำใดแทนได้"
  ข้องขัด
  ขัดข้อง
  ขัดขวาง
  ขัดขืน
3. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากที่สุด
  บาดเจ็บโลหิตออกมิมาก
  ถูกไม้เรียวเจียวเหวย
  รุ่งเรืองดั่งดวงแขไข
  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
4. ข้อใดใช้บุพบทไม่เหมาะ
  ดูแต่ตามืออย่าต้อง
  จงกินเพื่ออยู่
  เขาเห็นแก่ชื่อเสียง
  ศิษย์ที่ดีย่อมกตัญญูแด่อาจารย์
5. """ให้หวาดหวั่นครั่นคร้ามฤทัยนัก เปรียบพยัคฆ์เห็นพระยาราชสีห์"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรนำกี่คำ"
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
6. """โจรปล้นบ้านตำรวจ"" กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร"
  จุดไต้ตำตอ
  เกลือจิ้มเกลือ
  ล้วงคองูเห่า
  เสือพบสิงห์
7. """สดับเสียงลิงค่างครางคำรน เหมือนคนกรนโครกครอกทำกรอกตา"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรควบกี่คำ"
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
8. ข้อใดมีคำคู่
  ขอทานใส่เสื้อขาดกะรุ่งกะริ่ง
  ตำรวจชอบกดขี่ชาวบ้าน
  การทำงานต้องเป็นไปตามขั้นตอน
  หล่อนมีท่าทางตระหนกตกใจมาก
9. ข้อความใดมีการใช้โวหารเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น
  คือจวักตักข้าว ห่อนรู้รสแกง
  ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ ในกรรณ
  เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้มาบัง
10. ข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทุกคำ
  นิยามของคำ
  เสียความตายเคย
  พระผ่านแผ่นไผท
  ฉบับที่นักเรียน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com