แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่มีลักษณนาม
  นายช้างรับสั่งแล้วก็เอาอ้อยมัดหนึ่งแบกตรงไปป่ากะเลียว
  มะกลอมทูลว่าข้าพเจ้าจะขอพลสองพันกับเรือฉลากบางสี่สิบลำ
  นางนกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง
  ฝูงปักษิณบินมาเป็นหมู่ใหญ่
2. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
3. เรื่องสามก๊กตอนที่เป็นบทเรียน แสดงคุณธรรมของนางบิฮูหยินในเรื่องใดเด่นที่สุด
  กตัญญู
  เสียสละ
  ซื่อสัตย์
  กล้าหาญอดทน
4. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ทั้ง 2 คำ
  เริ่มล้า
  น้ำผึ้ง
  คว้าสิ้น
  สื้นชื่อ
5. ข้อใดเป็นคำขวัญ
  ประหยัดในวันนี้ เป็นเศรษฐีในวันหน้า
  ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
  ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
6. เหตุการณ์ตอนใดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิ เสริมสร้างความรักชาติ
  ตอนนางบิฮูหยินกระโจนลงบ่อน้ำตาย
  ตอนเล่าปี่ทำโกรธและทิ้งอาเต๊าลงกับพื้นและด่าว่า
  ตอนโจโฉสั่งไม่ให้ทหารเอาเกาทัณฑ์ยิงจูลิ่ง
  ตอนโจโฉสรรเสริญจูล่งว่า ทหารคนนี้มีอำนาจประดุจเสือ
7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  ดื่มนมก่อนนอนทุกวัน
  อย่าเห็นแก่ตัวมันทะนงตน
  แหวนเพชรเจ็ดกะรัตแปดวง
  จะเด็ดดอกไม้ป่าสักหน่อย
8. """สดับเสียงลิงค่างครางคำรน เหมือนคนกรนโครกครอกทำกรอกตา"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรควบกี่คำ"
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
9. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
  จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
  ดูสำคัญคั่นคั้นอย่างงันฉงน
  อย่าลามลวงล้วงดูเล่ห์กล
  ค่อยแคะคนค่นค้นให้ควรกาล
10. """โจรปล้นบ้านตำรวจ"" กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร"
  จุดไต้ตำตอ
  เกลือจิ้มเกลือ
  ล้วงคองูเห่า
  เสือพบสิงห์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com