ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 197 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  110001012
  100110002
2. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
3. 11011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  159
  135
  117
  108
4. 264 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000100002
  1011010112
  1000010002
  1010101012
5. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
6. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
7. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
8. 231 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  111001112
9. 101 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11001012
  1100012
  1110002
  1110102
10. 59 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1100012
  1010012
  1100102
  1110112
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com