ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 222 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  111001002
  110010102
  101110102
2. 42 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000102
  10110102
  1010102
  1011102
3. 1012*1112 มีค่าเท่าไร
  1100012
  1011002
  1000112
  1001012
4. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
5. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
6. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
7. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
8. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
9. 10012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบหก
  5
  7
  9
  11
10. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com