ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
2. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
3. 110 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11111112
  11110112
  11011102
  11101112
4. 197 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  110001012
  100110002
5. 264 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000100002
  1011010112
  1000010002
  1010101012
6. 59 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1100012
  1010012
  1100102
  1110112
7. 10012 + 110112 มีค่าเท่าไร
  1000102
  1001002
  1010002
  1100002
8. 11011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  159
  135
  117
  108
9. 231 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  111001112
10. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com