ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 1001101001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานแปด
  42378
  46588
  45488
  46478
2. 3D16 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  61
  75
  82
  93
3. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
4. 10012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบหก
  5
  7
  9
  11
5. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
6. 127 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100012
  11111102
  10000002
  11111112
7. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
8. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
9. 201 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  110010012
  110010102
  101110102
10. 248 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  10
  20
  30
  40
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com