Atcomink.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nutpoom

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ทำสอบไปแล้ว แบ่งปัน
1 87227  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 30 647
2 54445  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 20 435
3 74654  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 486
4 68575  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 30 686
5 12319  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 20 430
6 45941  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 418
7 66647  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 30 645
8 87417  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 20 488
9 99357  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 382
10 41486  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 30 643
11 76577  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 20 451
12 99859  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 10 362

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com